پلن ها

پلن برنزی

محدودیت ثبت کالا: 50
انتقضا: 180 روز روز
قیمت: 15,000,000 تومان
هزینه برای هر کالا: 300,000 تومان

مشخصات اشتراک

محدودیت تصاویر: 3
مدت زمان کالا: 90 روز
ویدئو:
لینک خرید کالا:
خرید:
پیشنهاد قیمت:
پیشنهاد:
نوع ها:
دسته بندی های پرداخت شده:
فرم تماس با فروشنده:
مشخصات پروفایل کاربر:
پروموشن "اولین":
پروموشن "پررنگ":
پروموشن "حاشیه دار":
پروموشن "پس زمینه رنگی":
پروموشن "ویژه":

پلن نقره ای

محدودیت ثبت کالا: 60
انتقضا: 180 روز روز
قیمت: 21,000,000 تومان
هزینه برای هر کالا: 350,000 تومان

مشخصات اشتراک

محدودیت تصاویر: 3
مدت زمان کالا: نامحدود
ویدئو:
لینک خرید کالا:
خرید:
پیشنهاد قیمت:
پیشنهاد:
نوع ها:
دسته بندی های پرداخت شده:
فرم تماس با فروشنده:
مشخصات پروفایل کاربر:
پروموشن "اولین":
پروموشن "پررنگ":
پروموشن "حاشیه دار":
پروموشن "پس زمینه رنگی":
پروموشن "ویژه":

پلن ویژه

محدودیت ثبت کالا: 80
انتقضا: 180 روز روز
قیمت: 42,000,000 تومان
هزینه برای هر کالا: 525,000 تومان

مشخصات اشتراک

محدودیت تصاویر: 3
مدت زمان کالا: نامحدود
ویدئو:
لینک خرید کالا:
خرید:
پیشنهاد قیمت:
پیشنهاد:
نوع ها:
دسته بندی های پرداخت شده:
فرم تماس با فروشنده:
مشخصات پروفایل کاربر:
پروموشن "اولین":
پروموشن "پررنگ":
پروموشن "حاشیه دار":
پروموشن "پس زمینه رنگی":
پروموشن "ویژه":

پلن طلایی

محدودیت ثبت کالا: 70
انتقضا: 180 روز روز
قیمت: 30,000,000 تومان
هزینه برای هر کالا: 428,571 تومان

مشخصات اشتراک

محدودیت تصاویر: 3
مدت زمان کالا: نامحدود
ویدئو:
لینک خرید کالا:
خرید:
پیشنهاد قیمت:
پیشنهاد:
نوع ها:
دسته بندی های پرداخت شده:
فرم تماس با فروشنده:
مشخصات پروفایل کاربر:
پروموشن "اولین":
پروموشن "پررنگ":
پروموشن "حاشیه دار":
پروموشن "پس زمینه رنگی":
پروموشن "ویژه":
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پایا مدیکال میباشد.