• ردیف
  امکانات هر پلن
  پلن عادی پایا مدیکال
  سه ماهه
  پلن طلایی پایا مدیکال
  سه ماهه
  پلن ویژه پایا مدیکال
  سه ماهه
  1
  محدودیت ثبت کالا
  50 عدد
  100 عدد
  200 عدد
  2
  محدودیت تصویر کالا
  2 عدد
  3 عدد
  4 عدد
  3
  لینک خرید کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  4
  وارد کردن توضیحات کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  5
  وارد کردن قیمت کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  6
  وارد کردن برند کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  7
  وارد کردن تخفیف کالا و محاسبه تخفیف
  دارد
  دارد
  دارد
  8
  درج ویدئو برای کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  9
  فرم تماس با فروشنده، شماره تماس
  ندارد
  دارد
  دارد
  10
  قرار گیری آدرس فروشنده در نمایش کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  11
  وارد کردن کالا توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  12
  به روز رسانی کالاها توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  13
  آموزش حضوری داشبرد و جلسه 2 ساعته در محیط سازمان به همراه cd اختصاصی
  ندارد
  دارد
  دارد
  14
  نصب یک بنر تبلیغاتی در گوشه چپ و یا راست صفحه اصلی به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  15
  قرارگیری بنر تبلیغاتی شرکت در اسلایدشوی صفحه اصلی سایت به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  16
  رپورتاژ آگهی و تبلیغات تولید محتوا فروشنده و دو لینک فالو
  ندارد
  دارد
  دارد
  17
  قرارگیری بنر یک ماهه تبلیغات در صفحات داخلی
  ندارد
  ندارد
  دارد
  18
  پروموشن پر رنگ 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  19
  پرو موشن ویژه 10 روزه رایگان
  دارد
  دارد
  دارد
  20
  پروموشن قرار گیری کالا در بالای لیست 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  21
  پروموشن حاشیه دار کردن کالا و متمایز 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  22
  پروموشن پس زمینه رنگی و متمایز کردن کالا 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  قیمت
  1,500,000 تومان
  2,100,000 تومان
  3,600,000 تومان
  سود شما از این خرید
  _
  _
  _
 • ردیف
  امکانات هر پلن
  پلن عادی پایا مدیکال
  شش ماهه
  پلن طلایی پایا مدیکال
  شش ماهه
  پلن ویژه پایا مدیکال
  شش ماهه
  1
  محدودیت ثبت کالا
  50 عدد
  100 عدد
  200 عدد
  2
  محدودیت تصویر کالا
  2 عدد
  3 عدد
  4 عدد
  3
  لینک خرید کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  4
  وارد کردن توضیحات کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  5
  وارد کردن قیمت کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  6
  وارد کردن برند کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  7
  وارد کردن تخفیف کالا و محاسبه تخفیف
  دارد
  دارد
  دارد
  8
  درج ویدئو برای کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  9
  فرم تماس با فروشنده، شماره تماس
  ندارد
  دارد
  دارد
  10
  قرار گیری آدرس فروشنده در نمایش کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  11
  وارد کردن کالا توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  12
  به روز رسانی کالاها توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  13
  آموزش حضوری داشبرد و جلسه 2 ساعته در محیط سازمان به همراه cd اختصاصی
  ندارد
  دارد
  دارد
  14
  نصب یک بنر تبلیغاتی در گوشه چپ و یا راست صفحه اصلی به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  15
  قرارگیری بنر تبلیغاتی شرکت در اسلایدشوی صفحه اصلی سایت به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  16
  رپورتاژ آگهی و تبلیغات تولید محتوا فروشنده و دو لینک فالو
  ندارد
  دارد
  دارد
  17
  قرارگیری بنر یک ماهه تبلیغات در صفحات داخلی
  ندارد
  ندارد
  دارد
  18
  پروموشن پر رنگ 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  19
  پرو موشن ویژه 10 روزه رایگان
  دارد
  دارد
  دارد
  20
  پروموشن قرار گیری کالا در بالای لیست 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  21
  پروموشن حاشیه دار کردن کالا و متمایز 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  22
  پروموشن پس زمینه رنگی و متمایز کردن کالا 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  قیمت
  2,800,000 تومان
  3,800,000 تومان
  6,500,000 تومان
  سود شما از این خرید
  200,000 تومان
  400,000 تومان
  700,000 تومان
 • ردیف
  امکانات هر پلن
  پلن عادی پایا مدیکال
  یکساله
  پلن طلایی پایا مدیکال
  یکساله
  پلن ویژه پایا مدیکال
  یکساله
  1
  محدودیت ثبت کالا
  50 عدد
  100 عدد
  200 عدد
  2
  محدودیت تصویر کالا
  2 عدد
  3 عدد
  4 عدد
  3
  لینک خرید کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  4
  وارد کردن توضیحات کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  5
  وارد کردن قیمت کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  6
  وارد کردن برند کالا
  دارد
  دارد
  دارد
  7
  وارد کردن تخفیف کالا و محاسبه تخفیف
  دارد
  دارد
  دارد
  8
  درج ویدئو برای کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  9
  فرم تماس با فروشنده، شماره تماس
  ندارد
  دارد
  دارد
  10
  قرار گیری آدرس فروشنده در نمایش کالا
  ندارد
  دارد
  دارد
  11
  وارد کردن کالا توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  12
  به روز رسانی کالاها توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  ندارد
  دارد
  13
  آموزش حضوری داشبرد و جلسه 2 ساعته در محیط سازمان به همراه cd اختصاصی
  ندارد
  دارد
  دارد
  14
  نصب یک بنر تبلیغاتی در گوشه چپ و یا راست صفحه اصلی به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  15
  قرارگیری بنر تبلیغاتی شرکت در اسلایدشوی صفحه اصلی سایت به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  16
  رپورتاژ آگهی و تبلیغات تولید محتوا فروشنده و دو لینک فالو
  ندارد
  دارد
  دارد
  17
  قرارگیری بنر یک ماهه تبلیغات در صفحات داخلی
  ندارد
  ندارد
  دارد
  18
  پروموشن پر رنگ 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  19
  پرو موشن ویژه 10 روزه رایگان
  دارد
  دارد
  دارد
  20
  پروموشن قرار گیری کالا در بالای لیست 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  21
  پروموشن حاشیه دار کردن کالا و متمایز 10 روزه رایگان
  ندارد
  دارد
  دارد
  22
  پروموشن پس زمینه رنگی و متمایز کردن کالا 10 روزه رایگان
  ندارد
  ندارد
  دارد
  قیمت
  5,400,000 تومان
  7,400,000 تومان
  13,00,000 تومان
  سود شما از این خرید
  600,000 تومان
  1,000,000 تومان
  1,440,000 تومان
 • ردیف
  امکانات هر پلن
  پلن رایگان پایا مدیکال
  یک ماهه
  1
  محدودیت ثبت کالا
  3 عدد
  2
  محدودیت تصویر کالا
  1 عدد
  3
  لینک خرید کالا
  دارد
  4
  وارد کردن توضیحات کالا
  دارد
  5
  وارد کردن قیمت کالا
  دارد
  6
  وارد کردن برند کالا
  دارد
  7
  وارد کردن تخفیف کالا و محاسبه تخفیف
  دارد
  8
  درج ویدئو برای کالا
  ندارد
  9
  فرم تماس با فروشنده، شماره تماس
  ندارد
  10
  قرار گیری آدرس فروشنده در نمایش کالا
  ندارد
  11
  وارد کردن کالا توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  12
  به روز رسانی کالاها توسط تیم پایا مدیکال
  ندارد
  13
  آموزش حضوری داشبرد و جلسه 2 ساعته در محیط سازمان به همراه cd اختصاصی
  ندارد
  14
  نصب یک بنر تبلیغاتی در گوشه چپ و یا راست صفحه اصلی به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  15
  قرارگیری بنر تبلیغاتی شرکت در اسلایدشوی صفحه اصلی سایت به مدت یک ماه رایگان
  ندارد
  16
  رپورتاژ آگهی و تبلیغات تولید محتوا فروشنده و دو لینک فالو
  ندارد
  17
  قرارگیری بنر یک ماهه تبلیغات در صفحات داخلی
  ندارد
  18
  پروموشن پر رنگ 10 روزه رایگان
  ندارد
  19
  پرو موشن ویژه 10 روزه رایگان
  ندارد
  20
  پروموشن قرار گیری کالا در بالای لیست 10 روزه رایگان
  ندارد
  21
  پروموشن حاشیه دار کردن کالا و متمایز 10 روزه رایگان
  ندارد
  22
  پروموشن پس زمینه رنگی و متمایز کردن کالا 10 روزه رایگان
  ندارد
  قیمت
  رایگان
  سود شما از این خرید
  _
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پایا مدیکال میباشد.