ماکت های آموزشی
دندانپزشکی / آموزش

پایا مدیکال جهت کمک به ارتقای سطح علمی دندانپزشکان و دندان سازان اقدام به فعالسازی پلتفرم دیجیتال خود جهت انواع خدمات آموزشی، مانند ماکت های آموزشی نموده است.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پایا مدیکال میباشد.