مواد بی حسی
اطفال / دندانپزشکی / مواد

پایا مدیکال در راستای معرفی شرکت های تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی ایران و ایجاد بستر تخصصی خرید و فروش ابزار دندانپزشکی اطفال مانند مواد بی حسی برای دندان پزشکان اطفال پاتفرم دیجیتال خود را راه اندازی کرده است.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پایا مدیکال میباشد.