Paya Medical
محصولات کلینیکی

بيش از بيست سال است كه سيستمها و ماژولهاي E-Link در كلينيك ها و مراكز معتبر توانبخشي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستمها توانبخشي كامپيوتري را به استاندارد جديدي رسانيده اند و باعث تحول در بازده درمان گرديده اند. اين سيستمها برای درمانهاي مختلفي از قبيل از توانبخشي دست تا توانبخشي سكته مغزي طراحي شده اند. خصوصيات اين محصولات باعث گرديده كه روند ثبت اطلاعات و ارزيابي بيمار با بالاترين دقت ممكن انجام شود و روند درمان در هر جلسه ثبت گردد. ادامه 

2 عنوان

بیشتر از سی سال پیش بود که Biodex  نخستین ربات دینامومتر کامپیوتري دنیا را که چندین عملکرد مختلف داشت، تولید کرد. از آن زمان تا کنون این "اولین" وسیله، تبدیل به انتخاب اصلی بزرگترین و پرآوازه ترین مراکز تحقیقاتی و درمانی دنیا شده است. اکنون گروه هاي بسیاري مانند متخصصین پزشکی ورزشی، طب اطفال، توانبخشی نورولوژیک، طب  سالمندان و محققین فراوانی به  Biodex  اعتماد دارند. ادامه

3 عنوان

تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب

4 عنوان

تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب تست مطلب